Ekonomi

Kişi Başına Düşen Milli Gelir Nedir?

Kişi başına düşen milli gelir, bir ülkede yaşayan insanların ortalama refah düzeyini ifade eden bir kavramdır. Kişi başına düşen milli gelir, sadece bir ortalamanın göstergesidir. Bu gelir, bir ülkede yaşan bireylerin ulusal gelirden aldıkları gerçek geliri göstermez. Kişi başına düşen milli gelir, bir ülkenin mevcut milli gelir değerinin o ülkenin nüfusuna bölünmesi ile hesaplanır.

Bir ülkede bireylerin ortalama refah düzeyini toplam ulusal gelir verileriyle ölçmek imkansızdır. Tam da bu sebeple ulusal gelirden, ilgili ülke bireylerine düşen payın da bilinmesi gerekir. Kişi başına düşen milli gelir, ülkeleri karşılaştırırken çoğu zaman Amerikan Doları para birimi cinsinden belirtilir.

Kişi başına milli gelir, yalnızca bir ortalama göstergesi olduğundan ve bireylerin gerçek gelirini göstermediğinden dolayı bir potansiyelin ifadesi olarak ele alınmalı ve bu şekilde değerlendirilmelidir. Bu açıdan ele alındığında ülkelerin gelişmişlik düzeyleri gibi kavramları ortaya koymak için kullanılabilir. Mesela, dünya ortalaması düzeyinin altında kişi başına milli gelire sahip olan ülkeler az gelişmiş ülke kabul edilirken, ortama üstündekiler ise gelişmiş ülkeler olarak kabul edilir.

Kişi başına düşen milli gelir, bir ülkenin illerinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde kişi başına milli gelir Türkiye genel ortalamasının üzerindedir. Yalnızca metropollerde değil sanayinin de gelişmiş olduğu Bursa, Kocaeli, Manisa gibi illerde de bu gelir ülke ortalamasının üzerindedir. Tahmin edebileceğiniz gibi ekonomik faaliyetlerin az olduğu iller ise ülke ortalamasının altındadır.

Eray Bozan

Eray, eski bir Konupara yazarı. Yazarlığı süresi boyunca ilgili olduğu kişisel finans, yatırım ve ekonomi gibi belli başlı alanlarda yazılar hazırladı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir