EkonomiKişisel Finans

Değerli Varlıklara ve Bol Kaynaklara Sahip Olmak Anlamına Gelen Zenginlik Tam Olarak Nedir?

Zenginlik, değerli olduğu düşünülen kıymetli maddi varlıklara veya bu varlıklara ait temel kaynaklara bol miktarda sahip olunmasıdır. Bu varlıklara sahip olup bunları kontrol eden insanlar, topluluklar veya uluslar zengin olarak ifade edilmektedir. Zenginlik ekonomi çalışmalarının her bölümünde büyük öneme sahiptir. Bu önem, özellikle kalkınma ekonomileri için geçerlidir.

Zenginlik tanımı çoğu zaman onu kullandığımız duruma bağlı olduğundan, bu kavram için evrensel olarak kabul edilmiş net bir tanım yoktur. Çünkü insanlar, farklı durumlarda zenginlik fikirlerini çeşitli şekillerde ifade etmişlerdir. Zenginlik kavramını ifade etmek genellikle etik ve ahlaki meseleleri içerir zira zenginlik birimi birçok insan tarafından ulaşılması gereken en yüksek amaç olarak görülmektedir.

» Önerilen Yayın: Gerçek Hayatta Zengin Olmak için 17 Yöntem

Zenginlik ve Eşitlik

Zenginlik dünyaya eşit dağılmamıştır. Yoksulluğa karşı çalışmalarıyla tanınan yardım kuruluşu Oxfam tarafından sene başında yayımlanan bir raporda, dünyanın en zengin 26 milyarderinin, dünya nüfusunun en yoksul yüzde 50’sini oluşturan 3,8 milyar insanın toplam varlığına eşit servete sahip olduğu bildirilmektedir.

Bu şok edici istatistiğin yanı sıra, Avrupa vatandaşları, Kuzey Amerika ve birkaç yüksek gelirli Asya ülkesi dünyadaki toplam servetin yüzde doksanına sahiptir. Ayrıca dünyanın en zenginlerinin serveti yıldan yıla artmaya devam ettikçe dünya nüfusunun en yoksul yarısının varlığı eşit şekilde azalmaya devam etmektedir.

Zenginlik ve Servet Arasındaki Fark

Zenginlik ve servet, birbirinin yerine kullanılan iki ayrı kelimedir. Biraz farklı şeyler ifade ediyorlar. Servet, yaygın veya bol olsun, kaynakları toplamayı açıklar. Zenginlik, bu tür kaynakların bolca bulunmasıyla ilgilidir.

Serveti bol ülkeler ve insanlar, yoksun olanlardan daha fazla kaynağa sahiptir. Yani servet kelimesi benzer şekilde, halkların ortak bolluğu paylaşarak karşılanan temel ihtiyaçlarını tanımlamak için de kullanılır. Zenginlik, bu tür kaynakların bolca bulunmasıyla ilgilidir. Servetin zıtlığı yoksunluk olarak bilinirken, zenginliğin zıtlığı yoksulluk olarak bilinir.

» Tavsiye Yayın: Zengin Olmanın Yolları: Garantili 11 Cesur Hamle

Zenginlik, sosyal mülkiyet sözleşmesi gerektiren bir kavramdır. Zenginlik fikirleri aslında görecelidir. Yalnızca bir toplumdan ve insandan diğerine değil, aynı toplum veya milletin farklı bölgeleri veya ülkeler arasında bile çeşitlilik gösterir. Örnek olarak, ABD’de yirmi bin dolara sahip olmak, ülkenin herhangi bir yerinde kimseyi en zengin bir insan yapmaz. Lakin umutsuzca fakir veya gelişmekte olan ülkelerde bu para, büyük miktarda bir servet teşkil edecektir.

Zenginlik kavramı da farklı zamanlarda değişime uğruyor. Son yıllarda işçilikten tasarruf sağlayan bilim ve makinelerin gelişmesi sayesinde, bu teknoloji ve bilimden yararlanan en fakirler bile, yüksek bir yaşam standardından faydalanıyor. Bu eğilimin devam ettiğini varsayarsak, en zengin insanların bugünün yaşam standardı gelecekte yoksul olarak kabul edilebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir