Bağkur, SSK Doğum Borçlanması Teklifi Sunuldu

14.10.2021

Merakla beklenen ve torba yasası kapsamında bulunda SSK ve Bağkur borçlanmasına ilişkin kanun teklifi 24.06.2014 tarihinde MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı tarafından meclise sunuldu.

Kanun Teklifi ve Genel Gerekçe
Devlet, tüm çalışanlara eşit davranmak ve ayrımcılık yapmayarak eşit hak ve yükümlülükler içeren bir sosyal güvenlik sistemi sağlamakla yükümlüdür. Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4/a) bendi kapsamında sigortalı sayılan (işçi) kadınlar doğum borçlanması yapabilirken, (4/b) ve (4/c) bendi kapsamında sigortalı sayılan (Bağkur ve Emekli Sandığı) kadınların doğum borçlanma hakkı bulunmamaktadır.

Bu kanun teklifi ile, 4/b Bağkur ve 4/c Emekli Sandığı kapsamındaki kadın sigortalılarında borçlanma hakkı getirilmektedir. Buna göre en son 4/b ve 4/c iştirakcisi iken doğum yapmış olanlarda sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan doğumdan sonraki ikişer yıllık süreleri borçlanabileceklerdir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kadınların doğum borçlanması yapabilmesi için sigortalı olarak çalışmış olmaları şartı aranmaktadır. Bu nedenle kadınlar işe girmeden evvel yaptıkları doğum nedeniyle çalışma hayatından ayrı kaldıkları süreyi borçlanamamaktadırlar.

Ülkemizde askerlik süresi kadar borçlanıp emekli olma hakkı olduğuna göre, askerlerimi doğuran, büyüten, saygı duyulacak ve elleri öpülecek analarında bu haktan yararlanmaları gerekmektedir. Bu kanuni bir hak yanında vicdani bir sorumluluk olarak görüşmektedir.

Bu nedenle, Anayasanın eşitlik ilkesi uyarınca ve sigortalılar arasında norm ve standart birliği sağlanması amacıyla tüm sigortalı kadınlar ve erkeklere eşit haklar verilmesi gerekmektedir.

YORUMLAR

  1. Gülnur Öztürk dedi ki:

    Bu doğum borçlanması yada prim affıyla ilgili olan teklifler torba yasası kapsamında değil miydi. Ayrıca torba yasası ne zaman çıkacak bilgisi olan var mı.