Merak Edilenler: SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavı

14.10.2021

5. Temel Düzey Lisanslama Sınavında Hangi Konular Çıkıyor?

Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları

 • Hisse Senetleri
 • Tahviller, Değiştirilebilir Tahviller
 • Varantlar
 • Hazine Bonoları
 • Gelir Ortaklığı Senetleri
 • Gelire Endeksli Senetler
 • Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
 • Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
 • Varlık Finansmanı Fonları, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
 • Banka Bonoları- Finansman Bonoları-Altın,Gümüş ve Platin Bonoları
 • Depo Sertifikaları
 • Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Hisse Senedi Piyasaları

 • Temel Kavramlar
 • İMKB Hisse Senetleri Piyasasının İşleyişi
 • Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz ve İMKB’de İşlem Görme
 • Borsa Üyeleri ve Üye Temsilcileri
 • Hisse Senetleri Piyasasında Pazarlar ve İşlem Kuralları
 • Hisse Senetleri Piyasasında Emir ve İşlem Kuralları
 • Hisse Senetleri Piyasasında Endeksler ve İMKB Hisse Senetleri Piyasası Endeksleri
 • Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması
 • Kredili Menkul Kıymet İşlemleri, Açığa Satış, Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri
 • Hisse Senedi Piyasasında İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Manipülasyon

Tahvil ve Bono Piyasaları

 • Temel Kavramlar
 • İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının Pazarları ve İşleyişi
 • Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler
 • TCMB-Para Politikası-APİ ve Tahvil Piyasaları ile İlişkisi
 • Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu İhracına İlişkin Mevzuat
 • Kamu Borçlanma Gereğinin Belirlenmesi
 • Kamu Borçlanma Mekanizması, Borç Yönetimi ve İhale Prosedürü
 • Kamu Borçlanmasının Mali Piyasalar ve Genel Ekonomi Üzerine Etkileri
 • Borsa Dışı Tahvil ve Bono Piyasası
 • İMKB Devlet İç Borçlanma Senetleri Endeksleri
 • Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasaları ve İşleyişi

Diğer Teşkilatlanmış Piyasa ve Borsalar

 • T.C Merkez Bankası Piyasaları
 • Bankalararası Piyasalar
 • Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş
 • İstanbul Altın Borsası
 • Tezgahüstü Piyasalar

İlgili Vergi Mevzuatı

 • Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavram ve Tanımlar
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi
 • Sermaye Piyasası Kurumlarının Vergilendirilmesi
 • Halka Açık Şirketlerde Vergilendirme Esasları
 • Sermaye Piyasasını Teşvik Etmeye Yönelik Vergi Tedbirleri
 • Gelirin Toplanması ve Beyanı
 • Beyanname Verilmeyen Haller
 • Vergi Tevkifatı
 • Verginin Ödenmesi
 • Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç
 • Damga Vergisi Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Harçlar Kanununun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Vergi Suçları ve Cezaları

Genel Ekonomi

 • Temel Kavramlar
 • Arz ve Talep Analizi
 • Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
 • Piyasa Türleri, Piyasaların İşleyiş Mekanizması ve Etkileşimleri
 • Kamu Bütçesi ve Bütçe Açıklarının Finansmanı
 • Para ve Maliye Politikaları

Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar

 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelikleri
 • Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı
 • 32 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında KHK
 • Kara Paranın Aklanmasına Yönelik Hukuki Düzenlemeler
 • Bankalar Kanunu’nun Sermaye Piyasası İle İlgili Bölümleri
 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü
 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Üyelerinin
 • Sermaye Piyasası
 • Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Disiplin Kuralları

Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz

 • Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri
 • Endeks Kavramı ve Sermaye Piyasalarında Kullanılan Endeksler
 • Mali Tabloların Düzenlenmesi
 • Mali Tablolar ve Analiz Yöntemleri
 • Şirket Değerleme Yöntemlerine İlişkin Temel Kavramlar
 • Risk Kavramı ve Türleri
 • Menkul Kıymet Değerlemesi
 • Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel İlkeleri
 • Sermaye Piyasasında Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve İşleyişi
 • Aracı Kurumlarda Belge ve Kayıt Düzeni
 • İç Kontrol Sistemi

Takas ve Operasyon İşlemleri

 • Takas ve Saklama İşlemlerini Düzenleyen Mevzuat
 • Takasbank Para Piyasası
 • Hisse Senetleri Piyasası Takas ve Saklama İşlemleri
 • Hisse Senetleri Piyasası Temerrüt İşlemleri
 • Hisse Senetleri Üzerinde Bulunan Haklarla İlgili Yapılan İşlemler
 • Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi
 • Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takas ve Saklama İşlemleri
 • Tahvil ve Bono Piyasası Temerrüt İşlemleri
 • Takasbank Elektronik Transfer Sistemi İşlemleri
 • Yabancı Yatırımcılar ve Saklama
 • Uluslararası Pazar Depo Sertifikaları Takas İşlemleri
 • Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası Takas İşlemleri
 • Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemelerinde Baz/Referans Fiyatların Hesaplanması
 • Menkul Kıymetlerde Devir, Temlik, Zayi Olma, Ödeme Yasağı ve Zaman Aşımı
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetmeliği
 • Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Ödünç Menkul Kıymet İşlemlerinin Takası
YORUMLAR

 1. Mustafa dedi ki:

  Merhabalar.
  4 yıllık bir üniversitenin 2. sınıfında okuyorum SPK temel düzel sınavı için en az 2 yıllık lisans mezunu koşulu var bu durumda benim bu sınava girebilmem için 4 yıllık okulumu tamamlamam mı gerekiyor ?

  1. ekonomist.co dedi ki:

   Merhaba, şartlarda açık bir şekilde Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı için en az 2 yıllık yükseköğretim düzeyinde, diğer tüm lisanslar için ise en az 4 yıllık yükseköğretim düzeyinde mezuniyet şartı gerektiği belirtilmektedir. Bu açıdan mezun olmanız şart. Fakat yine de SPK’ya danışmanız da fayda var.

   Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurumu’nun resmi danışma hattının telefon numarasını yorumun sonuna ekliyoruz.

   SPL Uzman Danışma Hattı: 0 850 532 34 34

 2. merve dedi ki:

  Merhabalar. Böyle bir site bulabildiğim için gerçekten çok mutlu oldum öncelikle bunun için teşekkürler. Ben üniversite 4.sınıf öğrencisiyim ve önümüzdeki ilk sınava girmek istiyorum fakat bu sınav ile ilgili pek bir bilgim yoktu şu an sayenizde bir şeyler öğrendim. Bana bu sınav sisteminin değiştiğini ve 9 sınavdan 12 sınava çıktığını söylediler ( ileri düzey için ) bende SPF kitaplarını aldım . Öncelikle size sorum şu olacak ben bu 12 sınavdan 4 ünü geçtiğim takdirde temel düzey lisansa sahip olmuş oluyor muyum yani türev1 sınavlarından bahsediyorum. ve daha sonra da diğer sınavları da geçtiğimde ileri düzeyi almaya hak kazanmış oluyor muyum ? ve bunlar doğrultusunda ilk geçmem gereken sınavları bana söylerseniz çok sevinirim. Aslında ben hepsine çalışmak istiyorum ama son sınıf olduğum için çok zorlanıyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim ilginiz için sağolun Barış Şallı.

  1. Barış Şallı dedi ki:

   Merhaba, bildiğiniz gibi SPK sınavları aşamalar halinde uygulanmaktadır, yani bir önceki sınavda başarılı olanlar bir sonraki sınavlara katılmaya hak kazanıyorlar ve başarıyla geçilmiş her bir sınavdan ayrı bir lisans belgesi almış oluyorsunuz. Şu anda SPK 8 lisans belgesi vermektedir, her lisans sınavı kendi içinde modüllere ayrılıyor. Örneğin, herhangi bir 4 yıllık lisans mezununun alabildiği “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı” için sırasıyla; Sermaye Piyasası Araçları 1, Sermaye Piyasası Araçları 2, Yatırım Kuruluşları, Finansal Piyasalar, Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri, Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Tİcaret Hukuku ve Muhasebe ve Finansal Raporlama (9 modül) modüllerini başarıyla tamamlamanız gerekiyor.

   Sizin bahsettiğiniz “Türev Araçlar Lisansı” içinse diğer sınavlardan farklı olarak 8 ayrı modülü tamamlamak gerekiyor. Bir de sadece bahsedilen sınavlarda başarılı olmak, lisans belgesi almak için yeterli olmuyor. SPK, sınav sonrası koşulları da yerine getirmenize bakıyor. Benim tavsiyem (çalıştığınız için söylüyorum) fırsatınız varsa tüm lisans belgelerini sırasıyla almanız olacaktır. SPK ise aynen şu tavsiye de bulunmuş: “Gerekli şartları yerine getirmiş veya sınavı kazandıktan sonra yerine getirebileceğini düşünen kişilerin ilgi duyduğu faaliyet alanlarını göz önünde bulundurarak, mevcut 8 belge arasından ilgili olanı seçip, kendilerine uygun belgeyi belirledikten sonra ilgili sınavlara başvurmaları tavsiye edilmektedir.”

   İlk kez SPK sınavlarına gireceğiniz için biraz karışık gelmiş olabilir fakat küçük araştırmalar ile aklınızdaki karışıklılığın geçeceğini düşünüyorum. Bu arada, spl.com.tr internet adresinden daha fazla bilgi alabileceğinizi de eklemek isterim. Farklı bir sorunuz olursa, tekrar yazabilirsiniz. Sınavda başarılar dilerim.