Genel Haberler ve Makaleler

Ekonominin 6 Farklı Tanımı: Ekonomi Nedir?

Bu yazıda ekonomi biliminin tanımını altı farklı ünlü ekonomistten paylaşacağız. Tüm bilim dallarında olduğu gibi, ekonomi bilimini yeni öğrenmeye başlayan kişiler, ekonomi biliminin kısa bir tanım olmasını umut eder. Ne yazık ki, ekonomi bilimi kesin ve net şekilde açıkça tanımlanmış bir bilim dalı değildir.

Ekonomi biliminin sınırları sürekli olarak değişmekte ve tanımı sık sık tartışma konusu olmaktadır. 19. yüzyılın başlarında yeni bir sosyal bilim dalı olan ekonomi, bugüne kadar oldukça farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bu farklı tanımlarda düşünürler, ekonomistler kendi özel yaşantılarının ve kültürel çevrelerinin yanı sıra, yaşadıkları dönemdeki sosyal, kültürel ve politik olayların büyük ölçüde etkisi altında kalmışlardır. Bu sebeple, ekonomistler daha çok kesin sınırlar saptamayan geniş tanımlar yapmayı tercih etmişlerdir.

Tanımlara geçmeden ekonomi sözcüğünü inceleme altına alalım. Sözcüksel anlamda ekonomi nedir diye baktığımızda, Eski Yunanca’da “Ev İdaresi” veyahut “İyi bir ev idaresinin ilkeleri” anlamına gelen Oikonomia sözcüğünden türetilmiş olduğunu görüyoruz. Bahsettiğimiz “Oikonomia” sözcüğü, Eski Yunanca’da “ev” ve “yönetim” anlamlarına gelen “oikos” sözcüğü ile “yasa” ve “kural” anlamına gelen “nomos” sözcüklerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

Ekonomi Nedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde kısaca ekonomi; insanların yaşayabilmek adına üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu eylemlerinden doğan ilişkilerin tümünü inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmıştır.

Aşırı harcamalardan sakınma, “tutum” olarak da tanımlandığı görülmektedir. Fransa’da yayımlanan akademik ekonomi kitaplarında ekonomi sözcüğü çoğu zaman “ekonomi politik” olarak ifade edilmektedir. Ekonomi politik, insan toplumlarında maddi refahın dağıtımını ve insan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimini konu edinen bir alan bilimidir.

Ekonominin tanımı, çoğu zaman ilgilendiği konulara ve uğraşı alanına göre yapılmaktadır. Genellikle ekonomi için; “mal ve hizmetlerin üretim, değişim ve tüketim süreçlerinde, birey ve birey gruplarının eylemlerini incelen toplumsal bilim” tanımlaması yapılır.

İlgili: Ekonomi ve Ekonomi Biliminin Konusu Nedir?

Ünlü Ekonomistlerin “Ekonomi Nedir?” Sorusuna Cevapları

Ekonomi biliminin tanımları bu kadar farklılık ve genişlik gösterirken, en doğru cevabı ünlü ekonomistlerden alabileceğimizi düşünüyoruz. Aşağıda Ekonomi Nedir? sorusuna cevap arayan ve tanımlama yapan 6 ünlü iktisatçıyı görebilirsiniz.

1. Adam Smith

Adam Smith’e göre ekonomi servet bilimidir. Ekonomi biliminin kurucusu kabul edilen Adam Smith, servet elde etmek için yapılan tüm çalışmaların ekonomi biliminin inceleme alanına girdiği söylüyor. Smith’in bu açıklamasına 1776 yılında yayımladığı “Ulusların Zenginliğinin Kaynakları ve Tabiatı Üzerine Araştırma” adlı kitabını kaynak olarak gösterebiliriz. Ayrıca, bu kitapta Smith; ekonomik dünyayı, milyonlarca insanın kendi arasında yarattıkları ve iş bölümü içinde üretimde bulundukları bir atölyeye  benzetmiştir.

2. Alfred Marshall

Neoklasik iktisadın kurucusu ekonomiyi; “ekonomi, sonsuz olan, insan ihtiyaçlarını var olan kıt kaynaklarla karşılamasına ilişkin konuları kapsar” şeklinde tanımlıyor. Alfred Marshall, ekonomi bilimini, insanların refahlarının sağlanması yolunda harcadıkları çabaları her türlü araç ve ölçülerle açıklayan bir bütün şeklinde tanımlamaktadır.

3. Knut Wicksell

İsveçli ekonomist Wicksell; ekonomiyi, “insan ihtiyaçlarının tatmini yönünden yapılan düzenli bir çalışma ve faaliyetler” olarak tanımlar.

4. Lionel Robbins

İngiliz iktisatçı Robbins, ekonomi amaçlarla alternatif kullanım olanakları olan sınırlı kaynaklar arasındaki ilişkiler yönünden insanların davranışlarını incelen bir bilimdir, şeklinde tanımlama yapmaktadır.

5. Hermann Heinrich Gossen

Alman iktisatçı Gossen’e göre ekonomi bilimi, birey ve topluma en az uğraşla en çok doyumu sağlamayı gösteren yöntemler kuramıdır.

6.Paul Samuelson

Ekonomiyi, insanların çeşitli mallar üretmek ve bunları tüketilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak amacıyla kıt ve sınırlı üretim kaynaklarını ne şekilde kullandıklarını inceleyen bir dalı olarak ifade ediyor.

Yazımızda ekonominin çeşitli tanımları ve ünlü ekonomistlerin ekonomi nedir sorusunu nasıl cevapladıklarını içeren bilgilere yer verdik. Okuduğunuz ve anladığınız kadarıyla siz ekonomiyi nasıl tanımlardınız? Yorumlardan bize gönderin.

Konupara Ekibi

Konupara Ekibi, okuyucu ihtiyaçlarını analiz ederek para yönetimi, birikim, krediler, kredi kartları, kredi notu, mevduat hesapları gibi bankacılık ürünleri ve yatırım konularında araştırmalar yapıp kapsamlı yazılar hazırlıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir