Genel Haberler ve Makaleler

Ekonomi ve Ekonomi Biliminin Konusu Nedir?

İnsanlar dünyaya geldikleri günden ölünceye kadar fiziksel ve düşünsel bir uğraş içerisindedirler. Bu uğraş, insanların öncelikle yaşamak ve mümkün olabildiğince ileri bir yaşam düzeyine ulaşabilmek için sayıları oldukça fazla çeşitli maddi gereksinmelerinin karşılanması ve maddi gönencin artmasına yöneliktir.

İnsan, gereksinimlerini tatmin edecek mal ve hizmetlerin tümünü tabiat hazır bir şekilde sunmaz. Çok eski dönemlerden beri insanlar doğal ortamı gereklerine uygun hale getirmeye ve çeşitli tekniklerden yararlanarak biyolojik ve sosyal gereksinimlerini doyuma ulaşma çabasında olmuşlar ve giderek zorlukları azaltmışlardır.

Ekonomi Nedir?

Ekonomi kavramı başlangıçta bir ailenin elde ettiği sınırı gelirin veyahut sahip olduğu olanakları en uygun biçimde kullanmasına ilişkin kural ve yönetmelikleri ifade etmiştir. Fakat daha sonra bu kavram anlamı iki ayrı yönde gelişme göstermiştir.

İlk olarak ekonomi bilimi ele aldığı ailenin, yalnız sahip olduğu gelir ve olanakların kullanımıyla ilgilenmek yerine bunların çoğaltılmasına ilişkin konuları da kapsamaya başlayarak ilgi alanını genişletmiştir. İkinci olarak ekonomi bilimi, bütün bir toplumun ve toplumu oluşturan tüm birimlerin gelir ve olanaklarını nasıl arttırabileceğini ve bunları en etkin bir biçimde nasıl kullanabileceği sorularını da yanıtlamaya yönelmiştir.

Ekonomi temel olarak, insanlar arasında para kullanılarak veya kullanılmayarak malların insanlar arasındaki değişimi demektir.

Ekonomi Biliminin Konusu Nedir?

Ekonomi bilimi, toplum bilimlerinin en geniş olanı ve en önemlisidir. Temel anlamda günlük yaşamın içindeki insanlarla ilgilenir ve insan davranışlarını, insan ile çevresindeki eşya arasındaki ilişkileri konu alır. Farklı bir değişle, ekonomi bilimi insanın yalnızca ekonomik davranış faaliyetlerini konu alır. Bu sebepledir ki, ekonomi biliminin temelinde ekonomik davranış ve faaliyetlerin incelenmesi amacı bulunmaktadır. Ekonomik faaliyet de ekonomik amaç ve eylemlerin tümünü içermektedir.

Ekonomik faaliyet, gereksinmelerle kıt olan gereksinimi giderici araçlar arasında optimum bir dengenin bulunması için gösterilen çabalardan oluşan bir eylemdir.

Örneğin, bir fabrikada çalışan işçi, tarlasını işleyen çiftçi veya iş yerini işleten bir esnaf bahsettiğimiz bu gibi ekonomik faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir. Yani, ekonomi bilimi insanların hangi faaliyetlerini inceler diye sorulursa cevap; ekonomik faaliyetler olacaktır.

Şimdi biraz toparlayalım, tüm bu açıklamalara dayanarak ekonomi ve ekonomi biliminin görevi; ekonomik faaliyetleri, bu faaliyetlerin yarattığı olayları ve bütün bu olaylar ve faaliyetler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran kuralları incelemektir. Aynı zamanda bahsettiğimiz tüm etkileşimlere üretim ilişkileri denilmektedir. Ekonomide üretim ilişkileri diğer bütün toplumsal ilişkilerin temelidir. İnsanlar arasındaki hukuki, siyasi ve diğer ilişkiler üretim ilişkilerine göre belirlenmektedir.

Konupara Ekibi

Konupara Ekibi, okuyucu ihtiyaçlarını analiz ederek para yönetimi, birikim, krediler, kredi kartları, kredi notu, mevduat hesapları gibi bankacılık ürünleri ve yatırım konularında araştırmalar yapıp kapsamlı yazılar hazırlıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir