Genel Haberler ve Makaleler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı

Centrumun Vergiporttan yaptığı duyuruya göre, yeni tebliğ KDV uygulamasında birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Tevkifat uygulamasından, KDV iadesine, elektrik teslimlerinde uygulanan KDV’nin iadesinden, ikinci el araç satışı yapan firmaların ödeyeceği KDV tutarına değin birçok alanda değişikliğe gidildi.

Tevkifat Uygulamasına, İsteğe Bağlı Tam Tevkifat İmkanı Getirildi

Yeni tebliğ ile birlikte, mükelleflere satıcı mükelleflerden yapacakları alımlarda, tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeme imkanı getirildi. Böylelikle, alıcı tarafından satıcıya KDV ödemesi yapılmayacak ve tevkifata tabi olan KDV’nin tamamı, 2 No’lu KDV beyannamesi ile beyan edilecek ve yasal süre içerisinde ödenecek.

Demir-Çelik Ürünleri 4/10 Oranı Üzerinden Kısmi Tevkifat Kapsamına Alındı

Düzenleme ile, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmayacak olup, ikinci satışlar tevkifat kapsamına alındı. İthalatçı, münhasıran cevherden üretim yapan imalatçı ve belirlenmiş alıcılar dışındaki uzun veya yassı demir-çelik ürünlerinin imalatını yapan ya da satışını yapan tüccarlar tarafından yapılan satışlarda 4/10 oranında KDV tevfikatı uygulanacak. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, dübel, kilit, çivi, flanş, kanca, menteşe, yay, bilya, zincir, rulman gibi) eşya teslimlerinde ise tevkifat yapılmayacak.

İmalatçı İhracatçılar, Direkt İhraç Bedelinin Yüzde 10’u Şeklindeki KDV Tutarını İade Talep Edebilecek

İmalatçı-ihracatçılar, ürettikleri ya da fason ürünlerinin direkt ihracatından doğan KDV iade haklarının tamamında ya yüklenilen KDV’nin iadesini, ya da ihraç bedelinin yüzde 10’unun iadesini seçmek kaydıyla talepte bulunabilecekler. Burada, devreden KDV’lerin aşılmaması şartıyla iade talebi gerçekleştirilebilecek.

Elektrik Teslimlerinde Uygulanan Yüzde 8’lik KDV de, Yıl İçinde Nakden İade Talep Edilebilecek

Yeni tebliğ, daha önce sadece indirimli orana tabi konutlar ile, bazı tarım makineleri, iş makineleri ve LPG ürünlerinde uygulanan indirimli oran KDV iadelerinin kapsamını genişletti. Böylece, yıl içinde nakit olarak iadesi yapılacak indirimli orana tabi işlemler arasına mesken ve tarımsal sulama abonelerine verilen elektrik teslimleri de eklendi.

Galericilerin Özel Matrah İle Aldığı Otomobilin Satış Bedelinin Tümü Üzerinden Yüzde 1 KDV Hesaplaması Gerekecek

Yeni düzenlemeye, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden yüzde 1 oranında Katma Değer Vergisi hesaplanacağı maddesi eklendi.

Bağımsız Bölümlerin Net Alanları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne Göre Tespit Edilecek

Daha önce Mali İdare tarafından tanımlanan konutun net alanına, yeni düzenleme ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yer alan net alan tanımı uygulanacak. Bu düzenleme, fiilen yapılmaya başlanan uygulamayı da yasal mevzuatla uyumlu hale getirdi.

KDV İadelerinde Uygulanan 5 Bin TL’lik Had, 10 Bin TL’ye Çıkarıldı

KDV Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan düzenleme ile, her bir ay ve her bir iade türü için teminatsız, incelemesiz ve YMM raporsuz olarak nakden alınabilen 5 bin TL olan alt limit, 10 bin TL’ye çıkarıldı. Değişiklik 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.

Konutların KDV Rejimine İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapıldı

Konut teslimlerinde 150 metreye kadar olan kısım için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekareyi aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak. Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan konutların 150 metrekareyi aşmayanları için yüzde 1’lik Katma Değer Vergisi korunurken, bu konutların 150 metrekareyi aşan kısım için yüzde 18 KDV uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca, arsa ve arazi teslimlerinde yüzde 18 olan KDV oranı, yüzde 8’e indirildi.

Konupara Ekibi

Konupara Ekibi, okuyucu ihtiyaçlarını analiz ederek para yönetimi, birikim, krediler, kredi kartları, kredi notu, mevduat hesapları gibi bankacılık ürünleri ve yatırım konularında araştırmalar yapıp kapsamlı yazılar hazırlıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir