Kişisel Finans

Kişisel Finans Nedir? Kişisel Finans Yönetimi İçin Tavsiyeler

Tüm metaların metası olan para, dünyanın dönmesini sağlar. Çünkü para büyük ölçüde ya bizleri tamamen köleleştirir ya da tam anlamıyla özgürleştirir. Ancak tabii, pek çoğumuz bu düzenin nasıl çalışıp işlediğine dair pek de bir şey bilmeyiz.

Bireysellik söz konusu olduğunda kişisel finans temellerinin öğrenilmesi durumunda para bizleri köleleştirmekten özgürleştirme yoluna ilerletme hususunda yardımcı olabilir. Çünkü kişisel finansın temellerini anlamak finansal anlamda özgürleşmenin yegane adımıdır.

Bu makalede, finansal geleceğiniz için neler yapabileceğiniz hakkında bir fikir vermek için kişisel finansın temel yönlerinden ve kişisel finans yönetimi unsurlarından bahsedeceğiz. Böylece kişisel finansın temellerini anlayabilmeniz için bir nevi hızlandırılmış bir kurs sunacağız.

Kişisel Finans Nedir?

Kişisel finans, bir bireyin harcama, tasarruf, gelir yaratma, koruma ve yatırım gibi faaliyetlerini planlama ve yönetme sürecidir. Bireyin kişisel finans faaliyetlerini planlama ve yönetme süreci ise bir bütçe planı ile yapılabilmektedir. Kişisel finans, bireysel finans olarak da ifade edilebilmektedir.

Bir birey, kişisel finans planlama ve yönetimi yaptığı takdirde harcama, tasarruf, gelir yaratma, koruma ve yatırım gibi faaliyetleri daha efektif bir şekilde kontrol altına alabilmektedir. Böylece finansal durumunu doğru bir şekilde izlemesi ve gerektiğinde çeşitli aksiyonlar alabilmesi mümkün olabilmektedir.

Kişisel Finans Yönetimi Öğeleri Nelerdir?

Kişisel finans temellerini oluşturan beş temel öğe bulunur. Bu öğeler; gelir yaratma, harcamalar, tasarruf, yatırım ve korumadır. Kişisel finans konusunu doğru bir şekilde anlayabilmek için bu öğeleri bilmek ve ne anlama geldiklerini öğrenmek son derece önemlidir.

Bu kapsamda, kişisel finans kavramını anlayabilmeniz için bu öğelerin her birini detaylı olarak bilmeniz ve öğrenmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Ama hiç endişelenmeyin, çünkü bu öğelerin her birini aşağıda oldukça ayrıntılı bir şekilde inceleyecek ve sizlere anlatacağız.

1. Gelir

Gelir, bir bireyin elde edip kazandığı ve ardından kendisini veya ailesini desteklemek için kullandığı bir nakit girişi kaynağı anlamına gelir. Bu bağlamda kişisel finans yönetimi sürecinin en önemli öğesidir.

Bir bireyin gelir kaynakları tek veya birden fazla olabilir. Gelir kaynaklarına örnek olarak maaşlar, ikramiyeler, emeklilik maaşı, pasif gelir veya bir hisse senedi yatırımından elde edilen temettüler örnek olarak gösterilebilir.

Bu gelir kaynaklarının her biri, bir bireyin harcama yapmak, para biriktirmek ya da yatırım yapmak için kullanabileceği nakit üretimini sağlar. Bu kapsamda gelir ve gelir kaynaklarını, kişisel finans yönetiminde izlenecek bir yol haritasının ilk adımı olarak değerlendirebiliriz.

2. Harcama

Harcama, bir bireyin mal ve hizmet satın almak veya ödemekle yükümlü olduğu faturalar gibi cebinden çıkacak birçok masrafı ifade eder. Harcamalar iki başlık altında incelenir. Bunlardan ilki ve sık kullanılanı nakit harcamalardır. Bir diğeri ise borç alınarak yapılan kredi veya kredi kartı harcamalarıdır.

Genel çerçevede kira, fatura, gıda, sağlık giderleri, vergi, kredi ve kredi kartı borç ödemeleri en temel harcama kaynaklarını oluşturur. Bununla birlikte eğlence ve seyahat gibi lüks giderler de harcama kaynakları arasında yer alır.

Bu harcamaların tamamı, bir bireyin tasarruf etmek ve yatırım yapmak için sahip olacağı nakit miktarını azaltma etkisine sahiptir. Örneğin, harcamaların bireyin gelirinden fazlası olması durumunda bu, bütçede bir açık olduğunun göstergesidir.

Kişisel finans yönetimi söz konusu olduğunda, harcamaları yönetmek ve kontrol altında tutabilmek en az gelir elde etmek kadar mühimdir.

Çoğunlukla bireyler, isteğe dayalı harcamaları üzerinde daha fazla kontrole sahip olabilirler. Örneğin, kira ve elektrik faturası zorunlu bir harcama olup düşük bir kontrol kapsamı altında değerlendirilebilir. Bunun aksine, yine örneğin Netflix veya Spotify kullanımı gibi isteğe bağlı harcamaların ise kontrol altına alınması daha kolay olabilmektedir.

Konuyu bu çerçevede ele almak gerekirse, zorunlu ve isteğe bağlı harcamaların farkında olunması kişisel finans yönetimi için oldukça önemlidir. Çünkü doğru bir kişisel finans yönetimi için iyi harcama alışkanlıklarının tespit edilip yüksek harcamalar gibi birtakım hataların giderilmesi son derece önemlidir.

3. Tasarruf

Tasarruf, gelecekteki yatırımlar veya harcamalar için elde tutulan fazla nakit parayı ifade eder. Bir bireyin gelir olarak elde ettiği para ile harcadığı para arasında bir fazlalık varsa, bu fark tasarruflara ya da yatırımlara yönlendirilebilir. Bu açıdan tasarrufları kontrol altında tutabilmek, kişisel finans yönetiminin kritik bir parçasıdır.

Banka hesabında tutulan nakit para, yine bir banka hesabında bulunan gram altın gibi varlıklar veya fiziksel olarak elde tutulan nakit paralar sıklıkla kullanılan tasarruf yöntemlerine örnek olarak gösterilebilir.

Birçok birey, nakit akışını ve gelirleri ile giderleri arasındaki kısa vadeli hareketleri yönetmek için çoğu zaman bir miktar tasarrufa sahip olur. Lakin çok fazla tasarrufa sahip olmak, yatırım yapmaya nazaran çok az getiri sağladığı veya hiç kazanç sağlamadığı için esasen pek de olumlu değildir.

Tasarrufların yatırımlara dönüştürülmemiş olması zamanla enflasyon sebebiyle paranın alım gücünü düşürür. Bu nedenle çok fazla tasarruf tutmak yerine tasarrufları yatırımlara aktarmak ve en az enflasyonun üzerinde getiri elde edebilmek kişisel finans yönetimi için göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur.

4. Yatırım

Yatırım, bireyin tasarruflarını değerlendirerek başlangıçta yatırdığından daha fazla para alacağı umuduyla bir geri dönüş oranı yaratması beklediği varlıkları satın alınması anlamına gelir.

Ancak hemen her yatırım belirli riskleri beraberinde getirir ve aslında tüm varlıklar daima pozitif bir getiri sağlamaz. Bu bağlamda risk ve getiri arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde anlamak gerekir. Bu da bireyin göze alabileceği risk, getiri beklentisi ve hedef vade gibi unsurlara dikkat ederek yatırım kararları vermesini gerektirir.

Risk, getiri beklentisi veya hedef vade seçimine yönelik olarak bireylerin, tasarruflarını yönlendirmeyi tercih edebilecekleri birçok yatırım aracı bulunur. Mesela hisse senedi almak, tahvillere, yatırım fonlarına, altın gibi emtialara veya gayrimenkule yatırım yapmak bu yatırım araçlarının kullanımına örnek olarak gösterilebilir.

Kabul etmek gerekir ki, yatırım ve yatırımlar, kişisel finans konusunun en çetrefilli öğelerinden biridir. Bu nedenle yatırım yapma hususunda yeterli bilgiye sahip olmayan bireylerin bir uzmandan profesyonel tavsiye almaları oldukça önemlidir.

5. Koruma

Koruma, öngörülemeyen, yaşanması muhtemel ve olumsuz herhangi bir duruma karşı korunmak için kullanılabilecek sigortacılık ürünlerini ifade eder. Sağlık sigortası veya hayat sigortasını bu ürünlere örnek olarak gösterebiliriz.

Koruma, birçok anlamda her geçen gün çok daha önemli bir kişisel finans yönetimi öğesi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela son yıllarda ülkemizde gerçekleşen depremlerin ardından konut ve eşya sigortasının önemini tekrar hatırlamak durumunda kalmıştık.

Bütün bunlarla beraber, korunma hususunda sigorta ürünlerinin kişisel finansta yine karmaşık bir konu olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü bir bireyin hangi ve ne tür sigorta planlarına ihtiyacının olduğunu doğru bir şekilde belirlemesi önemlidir.

Kişisel Finans Planlaması Nasıl Yapılır?

Doğru bir kişisel finansal yönetimi, sağlam bir plana sahip olmak ve sahip olunan bu plana bağlı kalmaktan geçer. Makalemizde bahsettiğimiz kişisel finans öğelerinin tümünün kişisel finans planlamasına dahil edilmesi gerekir.

Kişisel finans planlaması genellikle, danışanların ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak ve uygun bir eylem planı geliştirmek için yatırım danışmanları tarafından hazırlanır.

Bireye özgü kişisel finans planı hazırlanırken şöyle bir yol izlenir:

  • Ön değerlendirme
  • Hedefler
  • Plan geliştirme
  • Yürütme
  • İzleme ve yeniden değerlendirme

Ancak tabii, kişisel finans planlaması yapmak için her zaman bir yatırım danışmanından destek almak gerekmez. Lakin tasarrufları yatırımlara yönlendirmek ve doğru yatırım kararları verebilmek için bir yatırım danışmanı ile çalışmak iyi bir fikir olabilir.

Kişisel Finans Planlaması ve Yönetimi İçin Bir Bütçe Planı Nasıl Hazırlanır?

Bireysel olarak hedeflerinize ulaşmanız için bir bütçe planı çerçevesinde kişisel finans planı hazırlamak oldukça önemlidir. Bütçe planınızı gelirler, giderler, tasarruflar ve yatırımlar gibi temel kişisel finans yönetimi öğelerini kullanarak hazırlamanız gerekir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak ve bir yerlerden başlamak için bütçe planı örneği yayınımıza bakmanızı tavsiye ederiz. İçeriğimizde indirerek kullanabileceğiniz hazır bir bütçe planına ulaşabilirsiniz.

Son olarak, herhangi bir finansal veya yatırım kararı vermeden önce her zaman profesyonel bir danışmana danışmak daha doğru kararlar alabilmenize yardımcı olabilir. Bu önemli durumun altını çizerek tekrar hatırlatmış olalım.

Yağız Okan

Kişisel finans alanında uzmanlaşmış ve Sertifikalı bir serbest yazar olan Yağız Okan, 2014 yılında Konupara’ya katıldı. Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık, ek olarak İktisat bölümlerinden mezunu olmasının yanı sıra, Finansal Okuryazarlık Sertifikası ve MEB Genel Muhasebe Sertifikasına sahip. Krediler, kredi kartları ve mevduatlar gibi bankacılık ürünleri ve kişisel finans konusunda uzman. E-posta: yagizokan@konupara.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir