Sigorta

10 Soruda Hayat Sigortası Nedir?

​Hayat sigortası, başınıza beklenmedik bir tehlike geldiğinde sizi koruma altına alır. Hayat sigortası kapsamında hastalık, sakatlık gibi birçok durumda güvence altında olursunuz. Ayrıca, vefat etmeniz gibi durumlarda eşiniz, çocuklarınız zor durumda kalmayarak teminat altında olurlar.
Hayat sigortası konusunda en çok sorulan ve en merak edilen 10 sorunun cevabını aradık.

1. Hayat sigortalarında ödeyeceğim prim nasıl belirlenir?

Hayat sigortalarında priminiz, seçtiğiniz teminat ve süre sonunda almak istediğiniz toplu para tutarları ile yaş ve bazı durumlarda cinsiyetin dikkate alındığı prim tabloları doğrultusunda hesaplanır.

2. Primlerimi nasıl ödeyebilirim?

Primlerinizi peşin ya da yıllık, 6 aylık, 3 aylık ya da aylık taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Ödeme periyodu ürün özelliğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

3. İhtiyaçlarıma uygun hayat sigortasını nasıl belirleyebilirim?

Hayat sigortasını seçerken ihtiyacınıza yönelik olması son derece önemlidir. İhtiyacınız sadece para biriktirmek veya sadece risklere karşı korunmak ya da birikim yaparken aynı zamanda risklere karşı da korunmak olabilir. Seçeceğiniz ürünü bu ihtiyacınızı karşılayacak şekilde belirlemelisiniz.

4. Hayat sigortası ile hangi teminatlara sahip olabilirim?

Hayat sigortası ile hayatta kalma, yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, tam ve kalıcı sakatlık teminatlarına sahip olabilirsiniz. Sahip olabileceğiniz teminatlar seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişiklik gösterebilir.

5. Hayat sigortalarında vergi avantajım var mı?

Hayat sigortalarında prim öderken ve 10 yıl süreyle sigortalı olduktan sonra birikiminizi vergi avantajına sahip olursunuz.

6. Prim ödemelerinizde vergi avantajınız:

Birikim priminin alındığı hayat sigortası primlerinin yarısını ve birikimli sigortaların dışında kalan yaşam teminatı içeren ve diğer şahıs sigortası primlerinin tamamını (ölüm, kaza, sağlık, hastalık, işsizlik, vb.) ödendiği ayda elde ettiğiniz ücretin %15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla, gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

10 yıllık sigortalılık süresi sonunda vergi avantajınız:

Hayat sigortasından 10 yıldan önce ayrılmanız durumunda elde edilen irat (gelir) üzerinden %15, 10 yıl süreyle sigortalı olduktan sonra ya da yaşam kaybı, sakatlık, tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılmanız durumunda elde edilen irat (gelir) üzerinden %10 gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

7. Birikim unsuru içeren hayat sigortasına yatırdığım tutarlar nasıl değerlendirilir?

Günlük kar payı esasına ve sigortalıları korumaya yönelik olarak mevzuatta belirlenen menkul kıymet kısıtlamalarına göre birikimli hayat sigortalarında ödediğiniz primlerden risk primi, gider payı ve üretim masrafı kesildikten sonra kalan tutar sigorta şirketi tarafından ortak bir havuzda yatırıma yönlendirilir. Klasik Hayat Sigortalarında ise verilen teminata ilişkin kesilen risk primi yatırıma yönlendirilmektedir.

8. Kar payı nedir?

Kar payı, sigorta şirketlerinin kar payı teknik esaslarında belirtilen kar payı dağıtım sistemine göre hesapladıkları -teknik faiz ile garanti edilen kısmın da dahil olduğu- miktar ile önceki yıllara ait birikmiş kar payı karşılıklarının toplamıdır.

Kar payı, birikim priminin şirketin serbest hesaplarına intikalini takip eden ilk iş gününden itibaren verilir.

9. Hayat sigortalarında tazminat talep süreci nasıl işler?

Sigortalının vefatı nedeniyle yapılacak tazminat başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmemiz için aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Belgelerin incelenmesi neticesinde gerek görülmesi halinde ek belge talep edilebilmesi söz konusu olabilir.

10. Hayat sigortaları ile ilgili tazminat talebinde zamanaşımı var mıdır ve Süre sonunda paramı nasıl alırım?

Sigorta sözleşmesinden kaynaklanan bütün tazminat talepleri, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak 2 yıl, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde riskin gerçekleştiği tarihten itibaren 6 yılda zamanaşımına uğrar.

Kar paylı birikiminizi toplu olarak alabilirsiniz ya da gelir sigortası yaptırarak size sunduğumuz farklı gelir seçeneklerinden kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu