Etiket: Hindistan

Dünyanın bilinen en eski medeniyetlerinden biri olan İndus Vadisi Uygarlığı M.Ö. 2. ve 3. milenyumda gelişerek Kuzeybatı Hindistan‘a kadar genişledi....
Yolsuzluk ve az gelişmiş altyapı gibi önemli faktörlerin ülkedeki kalkınmayı kısmen baltalamasına rağmen, Hindistan dünya ticaretinde önemli bir güç olmaya...