YTD Ne Demek ve YTD Uyarısının Açılımı Nedir?

YTD yani “Yatırım Tavsiyesi Değildir” uyarısı, sosyal medya platformları başta olmak üzere, forumlar ve interaktif sözlüklerde karşı karşıya kaldığımız kısaltmaların belki de en başında gelmektedir.

Gerek sosyal medya gerekse de genel olarak İnternet dünyasındaki paylaşımların hız kazanması çok da şaşırtıcı değildir. Çünkü günümüzde, herhangi bir konudan borsada ya da diğer piyasalarda yatırım yapmaya ilişkin birçok paylaşım yapılmaktadır.

Bahsi geçen mecralarda, özellikle de yatırım konularında, paylaşım yapan kişiler, açıklamalarının sonuna YTD kısaltmasını iliştirmektedirler. Peki, YTD ne demek ve bu kısaltmanın ifade ettiği anlam nedir? Bu yayında, bunun üzerine konuşacağız.

YTD Ne Demek?

YTD, “Yatırım Tavsiyesi Değildir” açıklamasının kısaltmasıdır. Bu kısaltma, bir yatırım tavsiyesi gibi görünen ifadelerin sonuna eklenmektedir. Böylece ilgili ifadenin bir yatırım tavsiyesi olmadığı anlaşılması istenmektedir.

Yatırım tavsiyeleri, ülkemizde yalnızca yatırım danışmanlığı kapsamında sunulduğu için, YTD uyarısı bir hayli önem teşkil etmektedir. Özellikle de yatırım tavsiyesi olarak algılanabilecek paylaşımlarda bu uyarının verilmesi gerekmektedir.

YTD, her ne kadar karşımıza sosyal medya ağları, forumlar veya interaktif sözlüklerde yapılan paylaşımlarda çıksa da, kimi zaman piyasa uzman ya da analistleri tarafından da bir açıklamanın altına eklenebilmektedir.

Hem borsada YTD açılımı hem de farklı sermaye piyasası araçlarında bu kısaltma belirttiğimiz şekilde aynı anlamlara gelmektedir. Bu çerçevede bu küçük notu düşmenin de yerinde olacağını düşünüyoruz.

YTD Kısaltmasının Farklı Anlamı Nedir?

YTD, İngilizce bir ifade olan “Year-to-date” anlamına gelebilmektedir. Bu ifadenin Türkçede karşılığı ise “Sene Başından Bu Yana” demektir. Her ne kadar bu ifade Türkçe karşılığı verilerek kullanılsa da, kısaltma olarak da kullanılabilmektedir.

YTD’nin “Yatırım Tavsiyesi Değildir” ve “Sene Başından Bu Yana” ifadeleri için kullanılıp kullanılmadığını anlamak basittir. Çünkü “Sene Başından Bu Yana” ifadesi kullanılırsa genellikle bir yatırıma ilişkin performanstan bahsedilmektedir.

Örneğin, borsada işlem gören bir hisse senedi veya popüler emtialar arasında yer alan altının performansından bahsediliyorsa ve YTD kısaltması kullanılıyorsa bu, performansla ilgili olacaktır. Genellikle bu tür paylaşımlarda grafikler veya yüzdeler de kullanılmaktadır.

Yatırım Tavsiyesi Kimler Tarafından Verilmektedir?

Yatırım tavsiyesi vermek önemli ve sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Herkes yatırım tavsiyesi verememektedir. Bu tür tavsiyelerin, yatırım danışmanlığı kapsamında verilmesi gerekmektedir.

Genel olarak yatırım tavsiyeleri, mevduat kabul etmeyen bankalar, aracı kuruluşlar ve portföy yönetim şirketi ile bunların müşterileri ile birebir imzalayacakları yatırım danışmanlığı sözleşmesi bağlamında verilebilmektedir.

Bu kapsam dışında kalan mevduat kabul etmeyen bankalar, portföy yönetim şirketleri ya da aracı kurumlar haricinde, müşteri ile bir sözleşme yapılmamışsa yatırım öneri ve tavsiyesi verilmesi mümkün değildir.

İşte tam da bu nedenle, yatırım tavsiyesi gibi görünen ya da bu şekilde algılanabilecek bir yazı, paylaşım veya görsele YTD uyarı eklenmektedir. Bu da bir nevi hem yasallığa uygunluk sağlamak hem de vicdani olarak rahat olmanın önünü açmaktadır.

Öte yandan, web sitemiz Konupara’nın alt tarafında yer aldığı gibi, bu tür uyarıların yayımlanması Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatları gereğince zorunludur. Sitemiz haricinde diğer finans web sitelerinde de bu türden uyarıları görmeniz mümkündür.

Yatırım Tavsiyesi Vermek Suç mudur?

Yatırım tavsiyesi vermek suçtur. Bu suçun açıklaması ve yaptırımları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlığı altında açıkça belirtilmektedir.

Piyasa dolandırıcılığı altında gösterilen ilgili düzenlemede, yatırımcı kararlarını etkilemek niyetiyle sermaye piyasası araçlarının değerleri ve fiyatları hakkında yorum yapan, rapor hazırlayan, haber veren veya bunları yayınlayan kişilerin suç işledikleri açıkça belirtilmiştir.

Öte yandan, bu noktada manipülasyon kavramına da değinmek gerekmektedir. Çünkü aynı düzenlemede, yatırımcıları manipüle etmeye yönelik yanlış, yanıltıcı bilgi, söylenti ve yalan haber yapan veya bunları yayanların da suç işledikleri ifade edilmiştir.

Ek olarak, bu tür suçları işleyenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri belirtilmiştir. Bu da, yatırım tavsiyesi verme suçunun önemli yaptırımları olduğunun en açık göstergesidir.

Bu çerçevede hem yatırım tavsiyesi vermenin hem de manipülasyon eylemleri gerçekleştirmenin ciddi sonuçları olabileceğini ifade etmek ve altını tekrar çizmek gerekmektedir.

Sonuç olarak, yatırım tavsiyesi gibi algılanabilecek her paylaşımın, haberin, grafiğin, açıklamanın ya da raporun altına YTD uyarısının eklenmesi önem teşkil etmektedir.

Ancak tabii, her ne kadar YTD notu eklense de, yatırımcı kararlarını büyük ölçüde etkileme kapasitesine sahip bu tür paylaşımların suç teşkil edebileceği unutulmamalıdır.

Exit mobile version